Projektování lomů, pískoven, skládek Praha

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

BÁŇSKÉ PROJEKTY PRAHA s.r.o.

Podnikání v oboru zahájeno: 25.3.1998 – odborná způsobilost pro projektování a inženýrské činnosti v České a Slovenské republice.

Hlavní činnosti:

A. Báňské projekty

 • těžební studie, návrhy variantních řešení otvírky a dobývání
 • dokumentace pro získání předchozího souhlasu ke stanovení DP
 • dokumentace pro stanovení, změny a zrušení DP
 • dokumentace pro získání územního rozhodnutí
 • projekty pro povolení HČ a ČPHZ (POPD a PVL)
 • výkon funkce projektanta závodního lomu, závodního bezpečnostního technika a závodního (ČR i SR)
 • výkon funkce hlavního důlního měřiče a závodního lomu, bezpečnostního technika, závodního
 • projekty technologických zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin
 • souhrnné plány sanace a rekultivace a plány sanace a rekultivace
 • Projektování vrtů pro studny a tepelná čerpadla

B. Nakládání s odpady

1. Zpracování provozních řádů pro nakládání s odpady

 • mobilní zařízení pro sběr a výkup odpadů
 • recyklace odpadů
 • sběrné dvory
 • terénní úpravy

2. Vedení soukromé evidence odpadů
3. Roční hlášení (o odpadech)
4. Zastupování vůči orgánům státní správy
5. Zpracování do dokumentace podle stavebního zákona
6. Projekty k územnímu rozhodnutí o využití území, umístění stavby včetně zajištění územního rozhodnutí.
7. Zpracování projektů pro vybudování vrtané i kopané studny včetně vyřízení povolení k provedení studny.

C. Životní prostředí

 • posuzování vlivu staveb, činností technologií, rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (EIA, SEA)
 • zajišťování integrovaného povolení (IPPC)
 • hlukové studie, měření hluku
 • rozptylové studie
 • hodnocení zdravotních rizik
 • hodnocení krajinného rázu
 • biologické průzkumy a dendrologické hodnocení
 • dokumentace pro získání vynětí ze ZPF a PUPFL, včetně výpočtu odvodů za vynětí
 • provozní řády ovzduší
 • havarijní plány z hlediska znečišťování vod
 • projekty sanace a rekultivace
 • plány odpadového hospodaření
 • vypracování hydrogeologických posudků

D. Geologické služby

 • dokumentace pro odpisy zásob výhradních ložisek
 • zpracování nových posudků využitelnosti zásob nerostných surovin → přehodnocení zásob
 • vypracování žádosti o stanovení průzkumného území
 • vyhotovení základních zpráv (IPPC)
 • vyhotovení podkladových zpráv ( IPPC)

E. Měřictví

 • tvorba základních důlních map a jejich doplňování
 • vedení a zpracování kompletních důlně měřické dokumentace
 • tvorba účelových důlních map (provozní důlní mapa a základní mapy závodů)

E. Vrty

 • pro tepelná čerpadla - projekt vrtu, vyřízení povolení a dodávka
 • pro vrtané studny - projekt vrtu, vyřízení povolení a dodávka

E. Ekologické služby

 • hydrogeologické posudky pro stavebni povolení RD, studny a AČOV
 • projekty pro stavební  povolení, čistírny odpadních vod a studny

MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ?

Napište nám, my se ozveme a rádi Vám pomůžeme.

Nabízíme

 • Báňské projekty, nakládání s odpady
 • Životní prostředí, geologické služby
 • Měřictví Vrty
 • Ekologické služby

Kontakty

Adresa
Pařížská 67/11
110 00 Praha - Josefov

IČO: 04915470
DIČ: CZ04915470

IČO: SK 50106198
DIČ: SK 4120032334

telefon:
+420 224 282 544

datová schránka:
qm8rk83

mobil:
+420 602 271 709 (ČR)
+421 911 391 498 (SR)

mail:
geotrading@c-box.cz

Po - Pá: 8.00 - 18.00

Provozovna 1:
Bernolákova 57, P.O.Box 16,  953 01 Zlaté Moravce

Provozovna 2:
Opletalova 61, 841 07 Bratislava