Certifikáty

Osvědčení o odborné způsobilosti projektanta
Vydal: Obvodní báňský úřad v Kladně

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního technika
Vydal: Obvodní báňský úřad v Kladně

Osvedčenie o odbornej zpôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho lomu s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 tun
vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave

Osvedčenie o odbornej zpôsobilosti vykonávať funkciu projektanta
vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave

Osvedčenie o odbornej zpôsobilosti vykonávať funkciu vedúceho pracovníka
vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave

Banské oprávnenie pre fyzickú osobu
Vydal: Obvodný banský úrad v Bratislave

Živnostenský list (č. OŽP-A/2009/17080-3)
Vydal: Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania Staromestská 6, Bratislava

Živnostenský list (č. OŽP-A/2009/17080-2)
Vydal: Obvodný úrad Bratislava, odbor živnostenského podnikania Staromestská 6, Bratislava

Výpis z obchodního rejstříku:

Spisová značka (C 255626 uvedená u Městského soudu v Praze)

Výpis z obchodného registra okresného súdu Nitra:

Oddiel: Po

Vložka číslo: 10293/N