Služby

Vážení zákazníci,

vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

BÁŇSKÉ PROJEKTY PRAHA s.r.o.

Podnikání v oboru zahájeno: 25.3.1998 – odborná způsobilost pro projektování a inženýrské činnosti v České a Slovenské republice.

Hlavní činnosti:

A. Báňské projekty

B. Nakládání s odpady

1. Zpracování provozních řádů pro nakládání s odpady

2. Vedení soukromé evidence odpadů
3. Roční hlášení (o odpadech)
4. Zastupování vůči orgánům státní správy
5. Zpracování do dokumentace podle stavebního zákona
6. Projekty k územnímu rozhodnutí o využití území, umístění stavby včetně zajištění územního rozhodnutí.
7. Zpracování projektů pro vybudování vrtané i kopané studny včetně vyřízení povolení k provedení studny.

C. Životní prostředí

D. Geologické služby

E. Měřictví

E. Vrty

E. Ekologické služby